Glöm inte bort vems födelsedag vi firar!


Höstsolen värmer gott denna måndag. Flanörer, joggare och cyklister visar hänsyn och artighet i den park där jag för stunden råkar befinna mig. Det känns som viljan till hjälpsamhet finns där i parkens DNA om olyckan skulle vara framme. En sådan känsla värmer gott som kontrast till gängrelaterade skjutningar, anlagda bränder och på sina håll en helt öppen drogförsäljning. Idag rapporterade Ekot att antalet skjutningar ökat i Sverige. Antalet fall av dödligt våld ökade kraftigt första halvåret i år. 218 fall av dödligt våld är 50 fall fler än samma tidpunkt förra året. I natt sprängdes två bilar i Malmö. Dådet rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse. Det finns goda skäl att vara bekymrad.

Det kanske kan förefalla en smula märkligt att inleda en hyllningstext med å ena sidan en hoppfull glimt i en tid med våldsamheter.

Det äger dock sin betydelse då den person som idag firas, har följt blåljusverksamheten sedan 60-talet. Jag vågar påstå att personen vars födelsedag som nu firas, dokumenterat ambulanssjukvårdens utveckling som ingen annan gjort. När samtliga nummer av Samverkan 112 lämnades in till ett bokbinderi för att sedan levereras i tjusigt grönt omslag, så är det årtionden av material från blåljusbranschen som dokumenterats.

Rorsmannen bakom det gedigna arbetet att beskriva blåljussverige är Sven Åsheden. Dagens jubilar

Nedan delar jag mitt hyllningstal till Sven:

Käre Sven: Du är den verkliga pionjären inom svensk tidningskonst. Du påbörjade redan på 60-talet din bana inom ambulanssjukvården och har i flera decennier varit med att grunda flera viktiga forum för ambulanssjukvården. Detta har krävt tålamod och uthållighet i förening med en stor portion vetgirighet. Du har i själva verket varit en av grundarna till att skriva svensk ambulanshistoria. Medans många slutit sig till skrån och hermetiska intresseföreningar har du genom ditt chefredaktörskap låtit måttfullhet och balans råda. Du har låtit människor få en röst genom olika forum, där bland annat diametrala ståndpunkter fått mötas och även granskats efter samma måttstock.

När du startade upp tidningen Samverkan 112 så fanns det hyllmeter med text från 70, 80 och 90-talet. Därtill fanns insändare, debattartiklar och ledare bevarade. Alla dessa rikliga skrifter har du tagit dig väl hand om på ett föredömligt sätt. Det hedrar dig.

Du är innovatör, entreprenör, visionär och nytänkare i en bransch som inte sällan präglas av stelbent ledarskap och strama budgetramar. Jag avser här alla landsting och regioner som du så förtjänstfull både ger ris och ros i olika ledare. Jag njuter varje gång jag läser dina klarsynta ledare, som ofta har visat sig vara i det närmast profetiska.

Dina många och breda bidrag i samtalen om svensk ambulanssjukvård har vitaliserat debatten och säkerligen också bidragit till en och annan klokskap hos personerna som fått förtroendet att leda ambulanssjukvården i vårt avlånga land. På många områden har ambulanssjukvården förbättrats under åren och genom din återkommande tidningsproduktion så har förståelse för ambulanssjukvårdens grundstomme blivit bättre. Det du skrev på 90-talet om läkemedelshantering är idag en sprängande fråga. När du tidigt orienterade dina läsare i ambulansteknik, så var du årtionden före den tid då detta stegvis realiseras på flera platser.

Du har ett stort och beundransvärt tålamod. Kanske är vi många som ibland bara tagit tidningsproduktionen för given. Jag vet hur du inför ett kommande nummer ibland arbetar både nätter och dagar.

Sven, under åren har vi tagit del av många budskap och påstående från olika ledningsansvariga inom ambulanssjukvården samt särintressen i form av intresseföreningar och fackförbund. Åsikterna är ibland så spridda att man med fog kan fråga sig om historien helt gått vissa förbi. Med ditt starka engagemang, din hunger på fakta och en mosaik av goda idéer, så borde du vara en självklar hedersgäst i vartenda forum som ämnar föra diskussioner om ambulanssjukvårdens vägval.

Vad många inte vet är att du även skapat virtuella utbildningsplattformar och varit en hejare på fallskärmshoppning.

Idag hedrar vi ditt namn för att visa dig vår tacksamhet. För att gratulera dig på din födelsedag.

Tack Sven, för allt du har gjort för blåljusverksamheten under alla år!

 


 

ANNONSER