Varumärket Samverkan 112


Tidningen Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Communications AB. Förlaget är privatägt och står ägar- och åsiktsmässigt helt oberoende i förhållande till företag, fackliga organisationer, intresseorganisationer och politiska partier.

Alarm Ambulansförbundet är en av tidningens alla värdefulla annonsörer. Alarm betalar för sin annonsplats precis som övriga annonsörer.  Vi välkomnar självklart fler annonsörer från facklig verksamhet och från andra intresseorganisationer.

För åsikter som framförs i artiklar, krönikor och debattinlägg svarar alltid intervjuade personer och respektive textförfattare. Tidningen Samverkan 112 är och ska alltid vara en trovärdig och oberoende aktör inom blåljusfamiljen. Vi välkomnar kommentarer, både i form av beröm och kritik, på alla nivåer!

Hos oss finns inga slutna rum eller dubbla agendor!

Vi tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism och nedsättande och förolämpande uttalanden

Samverkan 112 har som största ambition att ingen ska behöva känna oro för att framföra sina förslag och synpunkter. Hos oss har alla en självklar rätt till sina egna åsikter och rätt till att få framföra dem. Tidningens värdegrund innebär att vi tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism och rasistiska påhopp, men även från nedsättande och förolämpande uttalanden, inlägg och texter.

Vi betraktar åsiktsfrihet som en självklarhet för tidningens läsare. Samverkan 112 ska vara hela blåljusfamiljens kommunikationsverktyg som präglas av en attityd som är respektfull mot andras uppfattningar.

Avslutningsvis, tipsare skyddas av källskyddet och är garanterad full anonymitet.

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare. sven@s112.se


 

ANNONSER