Utbildning till ambulanssjukvårdare återupptas


Vuxenhögskolan i Skövde och Medlearn i Stockholm har beviljats statliga medel för att under 2017 bedriva utbildning till ambulanssjukvårdare. Yrkeshögskoleutbildning (Yh), är en statligt finansierad utbildningsform och utbildningarna står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN.

Hos Medlearn i Stockholm är utbildningen till ambulanssjukvårdare en vidareutbildning för den som studerat Vård- och omsorgsutbildning och  arbetat som undersköterska i minst 2 år, varav 1 år inom sluten vården. Utbildningen bedrivs på heltid i Stockholm och eleven läser 5 YH-poäng per vecka, totalt 200 YH-poäng.

Studierna sker i skola 3-4 dagar per vecka, övrig tid studerar eleven självständigt med hjälp av studieplattform och en individuell studieplan. Utbildning i praktiska moment sker framförallt vid den arbetsplatsförlagda praktiken (LIA, lärande i arbete). Arbete som ambulanssjukvårdare kräver god fysik och psykisk stabilitet.

Skövde kommun erbjuder yrkeshögskoleutbildning till ambulanssjukvårdare med start i augusti 2017. Mer information om denna utbildning kommer inom kort.

Text: Sven Åsheden


 

 

ANNONSER