Pressmeddelande

Förbättrat ekonomiskt resultat för Ambulans i Region Halland

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa hade sammanträde idag den 27 september. På dagens möte behandlades uppföljningsrapport 2 till och med augusti. Rapporten visar på ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut.