Oacceptabel utveckling


Allt oftare rapporterar svenska medier om angrepp på polisbilar, ambulanser, brandfordon och dess besättningar. Det måste bli helt oacceptabelt att ge sig på fordon och personal som ska hjälpa oss medborgare i nöd.

”Mjukisvarianter” kan vara att förstärka de förebyggande åtgärderna i utsatta områden. Stärkt fysiskt skydd i utryckningsfordon och stärkt skydd för personalen. Sven---Ledarebild
Att installera kameror i fordonen kan till exempel vara en åtgärd, men det finns många fler.

Gripa och lagföra
Störst är förstås behovet av att gripa de skyldiga och lagföra dem för angreppen. Några politikerförslag är;

Skärpta straff för våld mot tjänsteman. Den eller de personer som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att hjälpa människor i nöd skadar hela vårt samhälle och bör straffas därefter.
För att fånga upp allvaret i den här typen av brottslighet ska våld mot tjänsteman ha en egen brottsrubricering. Straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

Fler yrkesgrupper måste omfattas av lagbestämmelsen ”Våld och hot mot tjänsteman”. Reaktionerna på våld mot poliser, medarbetare inom räddnings-tjänst och ambulanssjukvård måste bli betydligt tuffare. Lagen bör ändras så att även personal inom räddningstjänst och ambulanssjukvård får samma skydd som våra poliser.

Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner. Ibland riktas skadegörelse direkt mot utryckningsfordon. Utryckningspersonal lockas in i områden för att sedan angripas med stenkastning
Riktade angrepp mot väsentliga sam-hällsfunktioner måste anses som försvår-ande när straffet bestäms oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp.
Inför en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott och angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Ökade möjligheter att få skadestånd i form av kränkningsersättning. I dag ställs det höga krav för att få skadestånd i form av kränkningsersättning.
Att till exempel spotta blåljuspersonal i ansiktet bör alltid leda till skadestånd. Detsamma måste gälla när blåljuspersonal utsätts för våld som är att jämföra med misshandel av normalgraden.

Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis. När ungdomar mellan 15-17 år döms till ungdomstjänst för brott och angrepp mot polis, räddningstjänst eller sjukvårdspersonal, ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter.
Syftet måste vara att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner.

Vi ses i mitten av september! Till dess önskar jag dig en riktigt skön och behaglig sommar!

Sven Åsheden, Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


ANNONSER