1 200 objekt till försäljning på nätet

Till auktionen:
 https://www.netauktion.se/auction/utbildningskola-srtc-del-1/

 

SRTC-2

– Vi har under många år kämpat med att behålla den kompetens och de investerade skattemedel som gjorts på övningsfältet i Skövde, men nu har vi nått den gräns där verksamheten inte längre kan drivas vidare säger VD Ola Johansson.

– Då vi under 2009 tog över verksamheten efter dåvarande Räddningsverkets nedläggning, förutspåddes en bra marknad på sikt när det gäller Risk & Säkerhetsutbildning för svensk räddningstjänst, Polis, Försvarsmakt m.m.

Swedish Rescue Training Centre har nu under ca 6 år kämpat med att hålla denna investering och verksamhet igång och aktivt bearbetat och trott på ökad marknad men tyvärr, så ser vi att efterfrågan av våra tjänster minskar på grund av att besparingar inom den statliga och kommunala sektorn, ökar år för år.

Övningsfältet i Hasslum är ett av Europas största och mest avancerade där man bl.a. kan genomföra övningar med skarpa kemikalier m.m. Detta medför givetvis omfattande kostnader vilket bolaget inte längre klarar av.

Med den minskade efterfrågan som råder och de omkostnader som det krävs för att driva verksamheten vidare, ses inget annat val än att avveckla verksamheten.
Tio personer berörs.

Foto: SRTC

ANNONSER