Brandmännens räddningsdockor blev en succé

Magnus Andersson och Fredrik Forsberg, båda heltidsbrandmän sedan början av 90-talet, från Räddningstjänsten Sala-Heby, tyckte att övningsdockorna för rökdykning och livräddning inte höll måttet. Det blev startskottet för företaget Svenska Räddningsprodukter som nu tillverkar räddningsdockor för en växande marknad.Fredrik-Forsberg

Inom landets Räddningstjänster genomförs dagligen olika övningar för att all personal ska veta vad som gäller och därmed vara väl förberedda när ett skarpt larm kommer. Övningsdockor av olika slag används när det finns behov av att öva så realistiskt som möjligt. Tidigare räddningsdockor var lätta, tillverkade av trä, hade handtag på ryggen och vägde runt 20 kg.
-Dockorna hade dåliga likheter med en riktig människokropp. Vikten var orealistisk liksom material och viktfördelningen. Därför var det svårt att skapa verkligt realistiska och utbildningsmässigt bra situationer. Dockorna stämde helt enkelt dåligt överens med verkligheten säger Fredrik Forsberg.
-En optimal övningsdocka måste naturligtvis ha en realistisk vikt och finnas i både barn- och vuxenstorlek. Den måste klara hög värmebelastning vid rökdykarövningar, vara slitstark, bete sig som en medvetslös människa när dockan bärs på axeln eller släpas utefter golvet. Viktfördelningen måste vara så snarlik en normal människas kroppsdelar som bara är möjligt. Enligt statistiska centralbyrån är medelvikten på en svensk man 82,9 kg medan en kvinnas medelvikt är 67,4 kg berättar Fredrik vidare.

Började som ideellt arbete
Nöden är uppfinningarnas moder, enligt talesättet. De båda brandmännens målsättning var solklar, att konstruera en docka som klarar höga temperaturer, kraftigt slitage, har en realistisk vikt och funktion och som inte går sönder när man sliter och drar. Första dockan tillverkade Fredrik och Magnus för hand.
Från början fanns ingen tanke om att starta någon typ av näringsverksamhet. Syftet med dockan var att kunna öva livräddning på ett meningsfullt och verklighetstroget sätt.
Relativt snart valde Fredrik och Magnus att ta kontakt med Tärnsjö Garveri som har sin verksamhet i norra Uppland. Ett gammalt familjeföretag som behärskar konsten och hantverket att med sin egen vegetabiliska metod garva hudar från lokala svenska gårdar. En mycket miljövänlig metod, som företaget använt sedan 1875 för att framställa exklusiva lädervaror. Något som ytterst få garverier i världen behärskar.
Mellan åren 2009 och 2013 utvecklade Tärnsjö Garveri, tillsammans med Fredrik och Magnus, ett antal olika dockprototyper för övningar både på land och i vatten. Dockmodellerna, som är svensktillverkade rakt igenom, fick under flera år utstå tuffa tester i varierande miljöer med mycket gott resultat!

Från idé till exporterande aktiebolag
Det som en gång började som en idé eller snarare som en snilleblixt och som visats sig fungera på ett strålande sätt, blev till det gemensamma företaget Svenska Räddningsprodukter AB med säte i Sala.
Idag ett exporterande aktiebolag, med en marknad som inte verkar bli mättad.
Nya branscher upptäcker fördelar med övningsdockorna och räddningstjänst, polis, militär, sjöräddning, kriminalvård och vårdsektor lägger nu beställningar.
Länder som Norge, Danmark och Finland finns som kunder och nu lyfts blicken mot övriga Europa.

Många användningsområden
Dockorna handsys på Tärnsjö Garveri i ett ekologiskt skinn. Fyllning och stoppning sker i Sala och ett antal säljare ser till att Svenska Räddningsprodukter syns på marknaden.
Räddningsdockorna, som efterfrågas av en allt större marknad, har visast sig ha många användningsområden inom verksamheter som behöver öva realistiska livräddande insatser. Nämnas kan räddningstjänst, polis, försvarsmakt, kriminalvård och sjukvård.
-Värt att nämnas är att första dockmodellen som gick ut för test har överlevt över 500 varma rök/värmeövningar utan nämnvärd åverkan. Den ”lever” fortfarande. Till en början fanns synpunkter på att dockorna är så förbannat tunga att släpa ut, men efterhand lärde användarna sig metoder och rutiner för att hjälpas åt. Samspelet med kollegor är mycket viktigt i skarpa lägen berättar Fredrik.
Ett ingripande i en verklig och skarp livräddande insats kräver färdighet, självkänsla och förtrogenhet.
Det är av yttersta vikt med praktisk träning av konkreta situationer som ger återkoppling, bekräftelse och reflektion.
-Våra dockor identifiera faktorer som påverkar såväl kunskapsinhämtning, arbetssätt som lärande säger Fredrik Forsberg.

Brett användningsområde
Räddningsdockorna har ett mycket brett användningsområde. Allt från livräddningsmoment med värmekamera, dockan är fylld med ett stenmaterial som bibehåller kylan/värmen under en längre period, till avancerad losstagning med immobilisering, evakueringsövningar, räddningsövningar på hög höjd till lyfttekniksutbildningar inom vården.
Men även för livsuppehållande inslag som att träna plötsligt hjärtstopp HLR/AED som inträffar i extrema miljöer.
Det som för sex år sedan började som ideellt arbete på brandstationen i Sala har idag utvecklats till en omfattande verksamhet, både nationellt och internationellt, på en spännande marknad.
Nya branscher har upptäckt fördelarna med Fredrik och Magnus docksortimentet som numera består av fyra basmodeller; Standarddocka, Räddningsdocka med HLR/AED-funktion, Vattenlivräddningsdocka och Överviktsdocka.
Docktillverkningen på Tärnsjö Garveri är i full produktion. Fyllning, stoppning och individuell anpassning av dockorna sker i Sala. Och ett antal säljare ser till att Svenska Räddningsprodukter syns på marknaden.
– Men vi är fortfarande heltidsbrandmän, som fått lite mer att pyssla med mellan arbetspassen avslutar Fredrik Forsberg.

Text: Sven Åsheden   Foto: Peter Krüger
Docka-1

ANNONSER