Beslut i upphandlingen av ambulanssjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär att Premedic Östergötland AB får uppdraget att bedriva ambulanssjukvård i den östra länsdelen och Falck Ambulans AB i den centrala och västra länsdelen. Falck Services AB får uppdraget att utföra liggande sjukresor i hela länet. Det nya avtalet börjar gälla 1 februari 2016 och löper i fem år med möjlighet till förlängning i upp till två år. Det kommer att kosta cirka 175 miljoner kronor per år, vilket är en ökning med cirka 25 miljoner kronor.

– Det nuvarande avtalet har varit mycket pressat ekonomiskt och våra uppföljningar har visat att entreprenörerna tidvis haft svårt att nå vissa mål. Samtidigt som vi förstärker resurserna till ambulanssjukvården höjer vi kvalitetskraven, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld (S).

Exempel på förändringar i det nya avtalet är att ambulanskapaciteten ökar och så kallade lättvårdsambulanser införs. Dessa ska främst hantera planerade transporter mellan vårdinrättningar i länet och transporter till och från andra landsting. Syftet är att öka tillgängligheten till vanliga ambulanser för akuta uppdrag. Jourtjänstgöring för ambulanspersonalen avskaffas och kraven på kvalitet och kompetens höjs. Kraven på utbildning för ambulanspersonalen ökar och en del av vidareutbildningen kommer att finansieras av Region Östergötland. Ett annat krav som införs är att fordon som används i glesbygd ska vara fyrhjulsdrivna.

– Det nya avtalet ger goda förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten och patientsäkerheten, som redan i dag ligger på en hög nivå, säger Christoffer Bernsköld.

Liggande sjukresor separeras från ambulanssjukvården i denna upphandling. De främsta skälen är att förbättra tillgängligheten på liggande sjukresor, som nu kommer att kunna ske dygnet runt, och att avlasta ambulanssjukvården. Tillgänglighetsmål införs även för liggande sjukresor.

Fler upphandlingsbeslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att ta fram kravspecifikation för att kunna göra en direktupphandling av tjänsten ambulansprioritering och dirigering. Det nuvarande avtalet med SOS Alarm löper ut vid halvårsskiftet 2016.

Vidare beslutade nämnden att godkänna kravspecifikationer och inleda upphandling av uppsökande tandvård, kiropraktor- och naprapatverksamhet, klimatrehabilitering och dagkirurgi.
Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88 / 070-293 13 34

P.S.  Premedic Östergötland AB. Moderbolag: Marseld AB,  Registreringsår: 2013, VD personprofils icon Karlsson, Arne Kenneth.

ANNONSER