SMS-livräddare får tekniskt avancerat positioneringssystem

SMSEtt nytt tekniskt avancerat positioneringssystem för SMS-livräddare introduceras under våren i Stockholmsområdet. Det är en ny mobilapp som blir en del i forskningsprojektet Swedish Aed and Mobile Bystander Activation trial (SAMBA) som leds från Hjärtstoppscentrum KI/Södersjukhuset.

EN SMARTPHONE och uppdaterade kunskaper i HLR räcker långt för att rädda livet på en person, utanför sjukhus i Stockholmstrakten, innan ambulansen anländer. Stockholm blir först ut att testa en helt ny och världsunik mobilapp som positionerar användaren och delar ut SMS-livräddarens roll i händelse av att det inträffar ett hjärtstopp inom sökradien.
När ett hjärtstopp idag inträffar i Stockholm får alla 13 500 frivilligt anslutna SMS-livräddare ett hjärtstoppslarm till mobilen, för att på angiven plats utföra HLR. Med hjälp av det inbyggda kartstödet får SMS-livräddaren även en vägbeskrivning till hjärtstoppsplatsen. Sökradien är vanligtvis 500 meter.

NY ANVÄNDARVÄNLIG MOBILAPP
Från och med mars 2015 utvecklas konceptet till att även omfatta den närmst utplacerade hjärtstartaren som finns registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister.
Så här går det till. SOS Alarm skickar en push-notis till SMS-livräddarens mobilapp vid ett misstänkt hjärtstopp. Uppdraget ”kvitteras” av SMS-livräddaren via appen och i nästa moment får SMS-livräddaren, med hjälp av det inbyggda kartstödet, sin roll tilldelad. Antingen att ta sig till platsen för att utföra HLR eller för att hämta närmsta hjärtstartare.
– Mobilappen är mycket användarvänlig och vår förhoppning är förstås att kunna tidigarelägga defibrillering och därmed öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Nu planerar vi för att i nästa steg efter introduktionen i Stockholm införa systemet även i Västra Götaland och Skåne berättar Andreas Claesson som ingår i projektgruppen.
Utlarmning av frivilliga SMS-livräddare vid plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus har pågått i Stockholm sedan 2010. Resultatet av forskningsstudien lades fram i form av en doktorsavhandling vid Karolinska institutet av Mattias Ringh i Maj 2014 och visade att fler fick med hjälp av SMS livräddarsystemet en med tidig HLR före ambulansens ankomst. Systemet har blivit en stor succé och projektet har redan tilldelats flera priser.
Projektet leds av Hjärtstoppscentrum, Karolinska Institutet/Södersjukhuset men är ett samarbetsprojekt mellan SOSAlarm AB och Svenska rådet för HLR.
Projektet stöds ekonomiskt av hjärt-lungfonden och Stockholms Läns Landsting.

Ytterligare information:
Sophie Österberg projektledare SMSlivräddare, sophie@smslivraddare.se
Andreas Claesson, Mattias Ringh Forskningsledare,Hjärtstoppscentrum KI/SÖS
www.smslivraddare.se
www.hjartstartarregistret.se

Text: Sven Åsheden  Foto: Andreas Claesson

ANNONSER