SOS Alarm utvärderar nytt beslutsstöd för larmoperatörer

Via ett aktivt beslutstöd, som bygger på vitalparametrar och specifika sökord, och beroende på vad som kommer upp under samtalet föreslår systemet en medicinsk risknivå för den aktuella patienten.

Systemet använder en telefonanpassad version av RETTS® triage-algoritm som idag används på alla svenska akutsjukhus. Under hösten 2015 ska den nya applikationen användas för att ställa RETTS mot det befintliga index som SOS operatörer använder idag för att utvärdera de båda.

– SOS Alarm arbetar kontinuerligt med utveckling av verktyg och metoder, och med denna applikation tar vi ytterligare ett steg på vägen att hjälpa våra larmoperatörer leverera en hög kvalitet säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef SOS Vård.

För Bringfeldt Innovation betyder ordern från SOS Alarm att bolaget kommer behöva anställa fler personer på Jönköpingskontoret samtidigt som det blir en kickstart för ett relativt nytt bolag.

– Vi är glada över att ha fått SOS Alarms förtroende i denna viktiga utvecklingsfråga och ser fram emot ett gott samarbete säger VD Karl-Anders Bringfeldt som nu påbörjar rekryteringen av ny personal.

ANNONSER