Marknadsnyhet

VG Regionen tar över prioriteringen av ambulanser i egen regi

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska överta ansvaret från SOS-alarm gällande prioritering och triagering av patienter som söker hjälp via 112. Funktionen skall fortsättningsvis drivas i egen regi. Styrelsen beslutade också att regionen tar över dirigeringen av liggande sjuktransporter under hela dygnet.