Nytt modernt ambulanscenter

– I Falcks Ambulanscenter samlar vi nu ambulanssjukvården i sydvästra Skåne, Falcks läkarbilar och ambulansläkare under samma tak. Dessutom kommer Falck Academy och vår forskare Anna Ekwall att finnas i det nya ambulanscentret. Det finns stora fördelar med att samla verksamheten på det här sättet, framförallt gynnar det de som behov av vård och hjälp. Dessutom får vår personal tillgång till en modern station som är anpassad för dessa verksamheter, säger Sven Engquist, vd Falck Emergency.

Förutom fördelarna med att samla verksamheterna i samma lokal har det nya ambulanscentret också ett bra geografiskt läge så att ambulanser vid behov snabbt kan nå ut till ett stort område.

Fakta Falck läkarbilar
Falcks läkarbilar är en service till de som inte själva kan ta sig till akuten eller en vårdcentral. Verksamheten med läkarbilarna omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt.  Falcks läkarbilar är bemannade med specialister i allmänmedicin. Målet med verksamheten är att antalet besök vid sjukhusens akutmottagningar ska minska.

Fakta Falck Academy
Falck Academy är en utbildningsorganisation inom Falck som utbildar rikstäckande inom första hjälpen, brandskydd och krishantering.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-3730112

 

ANNONSER