Artikel

Nytt modernt ambulanscenter

Poul Kongstad, verksamhetschef på Region Skånes prehospitala enhet, och Sven Engquist, vd Falck Emergency, har invigt Falcks nya ambulanscenter i Malmö. I ambulanscentret samlas Falcks ambulanser, läkarbilar och Falck Academy.