Lex Maria-anmälan efter missbedömning

Fallet gäller en icke svensktalande kvinna där ambulanspersonal gjorde bedömningen, även om anhörigtolkning per telefon inte var optimal, att transport med taxi till sjukhus var tillfyllest. Uppgift om svimning, som säkerligen förändrat bedömningen, kom inte fram vid det anhörigtolkade samtalet.

Vid taxins ankomst till sjukhus förelåg ett svårt blödningstillstånd som ändå kunde hävas.

Mer information: Rolf Sandin, chefläkare, 0480-44 53 97

ANNONSER