Studera till helikopterpilot via yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan har nyligen beviljat 377 nya utbildningar för start med början i höst. Två av dessa är utbildningar till helikopterpilot. I höst startar en utbildning i Göteborg på Svensk Pilotutbildning och i januari 2015 startar en utbildning hos Scandinavian Aviation Academy i Västerås. Totalt blir det 30 utbildningsplatser; 20 i Göteborg och 10 i Västerås.

Helikopterpilot är en ny yrkesroll i yrkeshögskolan och det är första gången denna roll ingår i det offentliga utbildningsväsendet.

– Det har aldrig tidigare varit möjligt att som studerande få en sådan utbildning finansierad med offentliga medel om man inte arbetat i Försvarsmaken eller inom polisen. Nu bedömer myndigheten att kompetensen är efterfrågad inom exempelvis ambulansflyget och sjöräddningen och det är därför naturligt att införliva helikopterpilotutbildningen inom yrkeshögskolefamiljen, säger Jill Thenander, chef för utbildningsavdelningen på myndigheten.

Utbildningarna blir omkring två år långa och kostnaden för en färdigutbildad helikopterpilot i yrkeshögskolan är cirka en miljon kronor.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Margareta Landh, tfn 0730-767476.

Detta är yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial, CSN-berättigad yrkesutbildning som utgår från arbetslivets behov av kompetents. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Yrkeshögskolan är framgångsrik – 62 procent får jobb inom det de utbildade sig till. Under ett år studerar ungefär 40 000 på olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns både privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information på www.myh.se och www.yrkeshogskolan.se

Foto: Västerbottens läns landsting och Sjöfartsverket

ANNONSER