Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Ambulanspersonal följde inte gällande riktlinjer

Ambulanspersonalen diskuterar med patienten och trots att de nämner att hjärtinfarkt inte kan uteslutas utan blodprovstagning, så bestämmer de sig för att patienten kan stanna hemma.

Efter lunch beger sig patienten ut på en kort skidtur, men avbryter på grund av tryck över bröstet. Han beger sig tillsammans med hustrun i egen bil till akutmottagningen. Där visar blodprovstagning stegrat Troponin vilket tyder på att hjärtmuskeln har skadats och bedömningen blir en mindre hjärtinfarkt som inte syntes på EKG, så kallad ”icke ST-höjningsinfarkt”, 

Dagen efter genomförs en ballongvidgning av ett kranskärl (PCI). Han skrivs ut efter två dagar och vid uppföljning har man konstaterat att han är välmående och inte har några uppenbara följder av sin hjärtinfarkt.

Händelseanalys
Handläggningen i detta fall har inte följt gällande riktlinjer. Enligt gällande riktlinjer skulle den här patienten ha tagits med och prioriterats in till akutmottagningen med näst högsta prioritet, eftersom han hade haft bröstsmärta med vegetativa symtom i form av kallsvettighet, illamående och yrsel. Det fanns en risk att detta hade kunnat utveckla sig till ett allvarligare tillstånd med risk för kvarvarande konsekvenser för patienten. Att patienten tog sig med egen bil till akutmottagningen medförde även i sig en risk, samt att han riskerade att bli fel prioriterad på akutmottagningen.

Socialstyrelsen granskar
Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen enligt Lex Maria.