30 personer omkom i junitrafiken

Sjutton av de omkomna personerna hade färdats i personbil, två i lastbil, fem på motorcykel, en på moped, två på cykel och tre var gående. Åtta bilister och två motorcyklister omkom i singelolyckor. Sex bilister och en motorcyklist omkom i mötesolyckor. De tre fotgängarna blev påkörda av personbilar. Bland de omkomna var 22 män och 8 kvinnor. En av de omkomna var under 18 år och fem var över 65 år.

Medelantalet omkomna i juni månad, under de senaste fem föregående åren, är 35 personer.

Under första halvåret 2013 har 118 personer omkommit och 1 245 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under motsvarande period i fjol omkom 117 samt skadades svårt 1 444 personer. Det innebär en ökning med 1 respektive en minskning 14 procent.

Under de senaste 12 månaderna har 287 personer omkommit och 2 777 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 285 samt skadades svårt 3 144 personer. Det innebär en ökning med 1 respektive en minskning med 12 procent. Jämför man däremot med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 17 procent och antalet svårt skadade med 16 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

För mer information, kontakta

Jan Ifver, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen Telefon: 010-495 56 91 E-post: jan.ifver@transportstyrelsen.se

ANNONSER