SOS Alarm gör två lex Maria-anmälningar

Anmälan enligt Lex Maria:

2013-08-05 Händelsen inträffade i april 2013. Fallet gäller en kvinna som hade drabbats av svår andnöd och hög feber som gått upp och ner under flera dygn. Då det endast var en kort sträcka till vårdcentralen gavs rekommendationen att de att själva ta sig dit för att så snabbt som möjligt få hjälp. Från vårdcentralen beställdes omgående en ambulanstransport prio 1 för vidare transport till sjukhuset. Fördröjningen innan patienten kom under kvalificerad vård bedöms ha inneburit risk för allvarlig vårdskada.

2013-08-05 Händelse inträffade i mars 2013. Hemtjänsten ringde till 112 om en dam som mådde mycket dåligt när de kom till henne. I första samtalet var kvinnan vaken och pratade, men var blek och upplevdes som förvirrad av personal på plats. Tillståndet bedömdes som magsjuka och bedömdes som mindre akut. Av olika orsaker blev ingen ambulans utlarmad. Vid andra samtalet till 112 ca 45 minuter senare var kvinnan kraftigt försämrad och en ambulans larmades ut med högsta prioritet. Fördröjningen kan ha inneburit en risk för allvarlig vårdskada.

Källa: SOS Alarm

Lämna en kommentar

Jag samtycker till att Samverkan 112 lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn

*