Stor studie om drunkningsolyckor i Sverige

Studien är den första genomgripande studien av drunknings- och drunkningsrelaterade händelser i Sverige. Den har genomförts av Johanna Gustavsson, Lena Olsson och Ragnar Andersson från Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet på uppdrag av MSB.

I studien har de bland annat gått igenom Socialstyrelsens dödorsaksregister. Sammanlagt är det 3.860 drunkningar inträffade mellan åren 1997 och 2011 som studerats.

Resultatet visar bland annat att drunkningsolyckorna visar en tendens att minska bland äldre, men att antalet drunkningstillbud bland barn ligger kvar på samma nivåer under mätperioden. Studien visar även att drunkning är den vanligaste dödsolycksorsaken bland små barn.

– Med stöd av resultatet av den här studien kommer vi nu att föreslå en rad förslag som ska kunna bidra till färre drunkningstillbud. Förslagen berör såväl nationell som regional och lokal nivå, säger Christian Söder, handläggare på MSB med ansvar för drunkningsförebyggande åtgärder.

Förslag på åtgärder för att minska drunkningsolyckor: • Överväg lagstiftning om flytvästanvändande i fritidsbåt • Öka insatser och kontroller för högre nykterhet på sjön • Se till att kraven på simkunnighet efterlevs enligt skolans läroplan • Upprätta en nationell databas med fakta om inträffade drunkningar • Kommuner bör i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet behandla drunkningsrisker.

Råd till allmänheten för att minska risken för drunkningsolyckor: • Övervaka alltid barn som badar • Barn bör inte använda uppblåsbara flythjälpmedel. Barn som vistas på eller vid djupt vatten ska istället ha flytväst. • Ägare av pooler och dammar ska vidta drunkningsförebyggande åtgärder • Använd flytväst och avstå från alkohol när du är på sjön • Kör aldrig snöskoter på osäker is. För säkerhets skull tar du med isdubbar. • Använd vattentätt mobiltelefonfodral vid båtfärd • Lär dig hjärt-lungräddning. Vid drunkning är omedelbar upplivning avgörande för utgång.

För mer information: MSB:s presstjänst: 070-321 88 74

Christian Söder, MSB, handläggare drunkningförebyggande frågor, tel. 010-240 54 10, christian.soder@msb.se

Jan Schyllander, MSB, statistik, tel. 010-240 56 66, jan.schyllander@msb.se

Professor Ragnar Andersson, Karlstads universitet, 054-700 14 81

Johanna Gustafsson, Karlstads universitet, 054-700 25 22

Fakta MSB:s arbete med drunkningsolyckor MSB arbetar för att stötta drunkningsförebyggande arbete på alla samhällsnivåer. Myndigheten samlar kunskap om drunkningar, samordnar och stöttar andra myndigheter och organisationers vattensäkerhetsarbete samt informerar allmänheten om drunkningsförebyggande åtgärder. Bland annat har MSB tagit fram ”Guide till ökad vattensäkerhet” för kommuner och andra anläggningsägare. I den finns en genomgång av gällande regler, råd om systematiskt säkerhetsarbete och tips på konkreta åtgärder för olika anläggningar.

Läs mer om MSB:s arbete  msb.se/vattensakerhet

Läs kortversion av rapporten (pdf-fil)  Drunkning i Sverige 1997-2011   >>

 

Ladda ner hela rapporten  Rapporten Drunkning i Sverige   1997-2011 >>

 

ANNONSER