Prisad hjärtstoppsforskning ger nytt vetenskapligt centrum

Hjärtstoppsgruppen har verkat på Södersjukhuset i cirka 10 år. Gruppen initierades av dåvarande klinikchefen Rolf Nordlander och leds idag av kardiologprofessorerna Leif Svensson och Mårten Rosenqvist.

–  Vår forskning har på relativt kort tid resulterat i flera räddade liv i Stockholm och lett till förändrade internationella riktlinjer, säger Leif Svensson

Överlevnaden efter hjärtstopp har med gruppens hjälp ökat dramatiskt i Stockholm och tre gånger fler individer överlever idag efter hjärtstopp jämfört med för 10 år sedan. Mycket kan tillskrivas hjärtstoppsgruppens forskningsarbete som till stor del handlar om nyttan av tidigt och optimerat omhändertagande av patienterna. Ett av projekten handlar om att studera nedkylning av patienter som har drabbats av hjärtstopp och överlevt, där metoden visat lovande resultat. Gruppen har också på nationell nivå drivit telefonmedierad hjärt-lungräddning samt deltagit i framtagandet av SMS-livräddarprojektet.

–  Att snabbt agera vid misstänkta hjärtstopp och snabbt mobilisera rätt resurser är nyckelfaktorer för att få fler att överleva, fortsätter Leif Svensson.

Gruppen samverkar med andra ledande forskare i såväl Sverige som i övriga världen. Ett starkt samarbete är utvecklat med Göteborg, Uppsala, Lund, Seattle och Arizona.

Laerdal Foundation är en norsk stiftelse som bildades år 1980 för att stödja praktiskt orienterad forskning inom akutmedicin. Bland tidigare mottagare av Laerdal Foundations stora forskningspris finns flera amerikanska toppuniversitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Svensson, professor, överläkare, verksamhetsområde Kardiologi, tel: 076-147 12 55
Moa Ledin, pressansvarig, 070-484 10 76
Medarbetare i hjärtstoppsgruppen är: Mårten Rosenqvist, Leif Svensson, Jacob Hollenberg, David Fredman, Emelie Dillenbeck, Per Nordberg, Bodil Berggren, Mattias Ringh, Sune Forsberg,  Astrid Poul, Tashi Wangyal,Thomas Hermansson, Ingela Hasselqvist- Ax, Martin Jonsson, Anna von Vultée, Ellinor Berglund, Gabriel Riva, Tobias Dahlqvist och Anders Bäckman.

Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 100 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut vård varje år. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar årligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten.
På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten – med patienten”.

ANNONSER