SOS Alarm förlorar ambulansdirigeringen i Stockholm

Ny leverantör från 1 november 2013 blir MedHelp AB.

Vi fick in två bra anbud som uppfyllde de grundläggande kraven och MedHelp AB som fick förtroendet hade den högsta kvaliteten av de två, säger Henrik Almkvist, chefläkare i Stockholms läns landsting.

MedHelp AB driver sedan 2011 prioritering och dirigering i Uppsala, Västmanland, Södermanland och Gotland. De driver också sjukvårdsrådgivning på telefon för Stockholms läns landsting.

Prioritering och dirigering av så kallade prehospitala enheter som till exempel ambulans och ambulanshelikopter har en nyckelfunktion i vården som handlar om att se till att rätt resurs är på rätt plats i rätt tid. I det nya uppdraget finns flera nya krav som sammantaget ska stärka patientsäkerheten och bidra till ett ännu bättre omhändertagande av patienterna. Bland annat ingår stärkta kompetenskrav på de sjuksköterskor som ska ta emot och bedöma patientsamtalen, en läkare ska också finnas på plats dygnet runt.

En annan viktig del i uppdraget är ett utvecklat tekniskt stöd som bland annat ska ge en bättre överblick över alla resurser och öka möjligheten att i efterhand analysera händelser för att utveckla tjänsten (dirigeringen). Kraven höjs också på leverantörens eget arbete med uppföljning och kvalitetsutveckling.

I och med det utökade uppdraget tillförs 23 miljoner kronor till verksamheten, jämfört med idag.

När det nya avtalet undertecknats börjar processen med att göra ett säkert skifte från den tidigare leverantören till den nya.

– Nu börjar vårt arbete inför övergången som vi kommer lägga stor energi på för att sätta patientsäkerheten främst. Där blir SOS Alarm i Sverige AB en viktig samarbetspartner med ett stort ansvar. När allt det nya väl är på plats så ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla ambulansdirigeringen tillsammans med MedHelp AB, säger Henrik Almkvist.

Fakta
Ca 176 500 ambulansuppdrag larmades ut 2012.
Stockholms läns landstings kostnad för tjänsten var cirka 47 miljoner kronor 2012. Med det nya avtalet beräknas kostnaden bli ca 70 miljoner kronor per år – bland annat beroende på högre kompetenskrav, ökad läkarbemanning och utvecklat tekniskt stöd.
Det är tredje gången som tjänsten för prioritering och dirigering upphandlas och nuvarande avtal med SOS Alarm Sverige AB löper ut den sista oktober 2013.

Kontakt: Pressfunktionen Hälso- och sjukvårdsförvalntingen 08-123 131 48

 

ANNONSER