SPINA

Spina är ett LMS (learning management system), som har till mål att effektivisera inlärning och repetition av teoretiska yrkesutbildningar inom sjukvården och blåljussektorn.

Systemet är baserat på SCORM, och innehåller verktyg för att skapa utbildningar innehållande både traditionella frågor och bilder, men även interaktiv- och rörlig media.

Dagens SPINA fråga

Läs mer om SPINA (PDF-fil)

SPINAs webbsida