Vi hittar vapen och sprängmedel

REGION ÖSTERGÖTLAND / LYSSNA / Räddningstjänsten i Östra Götaland påverkas av det grova våldet i arbetet.

Läs mer: https://sverigesradio.se/artikel/raddningstjansten-vi-hittar-vapen-och-sprangmedel-vid-rutinarenden