SKÅNE. Henrik Fritzon (S) vill att externa revisorer granskar ambulanssjukvården snarast möjligt. Carl-Johan Sonesson (M) vill vänta till nya operatörer är i gång.