GÖTEBORG. Arbetsmiljöverket har begärt överprövning av åklagarens beslut att inte gå vidare med ärendet.