VG REGIONEN. Socialstyrelsens kritik mot att Västra Götalandsregionen anställt sju militära sjukvårdare som ambulanssjukvårdare kommer inte att påverka sommarens upplägg. Däremot ska vikariaten utredas noggrant till hösten