Västra Götalandsregionen överklagar förvaltningsrättens dom i ambulansmålet

GÖTEBORG. Fick rätt i att kräva rast efter fem timmar

Läs mer: