VÄSTERÅS. Mer än var fjärde ambulans i länet underkändes med krav på efterkontroll 2011. Det visar statistik från Bilprovningen. ”Jag är lite förvånad”, säger Sören Svärd, ansvarig för fordonen i Västmanland.