”Värsta upplevelsen under 18 år i tjänst”

NORRTÄLJE. Här är brandbefälet Fredrik Lagers berättelse från den kaotiska brandnatten

Läs mer: http://norrteljetidning.se/nyheter/1.2191789--varsta-upplevelsen-under-18-ar-i-tjanst-