VÄSTRA GÖTALAND. Sedan Västra Götalandsregionen tog över driften av ambulanssjukvården i Göteborg i oktober förra året har personalens raster varit oreglerade. Efter fruktlösa försök att sluta avtal i frågan väljer Vårdförbundet nu att inleda en tvisteförhandling.