UDDEVALLA. Fler ambulansresor och mer avancerad vård kräver ökat samarbete mellan blåljusverksamheterna. Nu sprids NU-sjukvårdens metoder internationellt.