Många ambulansstationer har höjt sina mål när det gäller hur snabbt en ambulans ska nå fram vid akutlarm. Men bara hälften klarar att leva upp till sina mål. Gapet mellan målen och möjligheterna att uppfylla dem måste bort, skriver Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, som kräver nationella riktlinjer för ambulanssjukvården i Sverige.