ÖSTERSUND. När länets ambulanser besiktigades 2011 underkändes var tredje, med krav på efterkontroll.