SKÅNE. På tre år har antalet ambulanser som skickas ut utan att behöva ta med sig någon patient tillbaka igen fördubblats. I dag sker det i var tionde utryckning.