”Våld ett allt större problem för ambulanssjukvården”

LEDARE SVD.  I flera brottsdrabbade områden får patienter ofta vänta längre på vård, eftersom ambulanserna får vänta in poliseskort innan man åker in, berättar Henrik Johansson. Dessutom har omsättningen på personal blivit hög.

Läs mer: http://www.svd.se/vald-ett-allt-storre-problem/om/ledare-kolumnister