VÄRMLAND. För samma summa som en ambulanshelikopter kan landstingets skattebetalare få 10-15 vägambulanser, Det skulle öka tillgängligheten för akutsjukvård, patientsäkerhet och arbetsmiljö för ambulanspersonal mer än en helikopter.