SKARABORG. En man i Tidaholm utsattes för livsfara när närmaste ambulans, den i Tidaholm, inte kunde larmas då den var avställd för rast. Vår granskning visar fler händelser där rasterna drabbat patienterna.