Utryckningstiderna för ambulanser har inte ökat

LUDVIKA. Den 20 juni 2011 slog akuten igen i Ludvika. I statistiken syntes det direkt att ambulansernas utryckningstider ökade som en följd av att fler patienter skulle köras till Falun. Det senaste året har utryckningstiderna dock inte öka

Läs mer: http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.6491149-utryckningstiderna-for-ambulanser-har-inte-okat