Utryckningstiden har förlängts med 37 procent.

DALARNA. Nu visar färsk statistik det som lasarettskampanjen har befarat: Utryckningstiderna för ambulanserna har ökat kraftigt. Ambulanschefen i Ludvika är inte särskilt förvånad

Läs mer: http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5358248-langre-utryckningstider-i-vasterbergslagen