TOLVSBO. Utredningen är ännu inte klar av sommarens svåra olycka i Tolvsbo, där två brandmän från Smedjebacken avled. – Det kan nog behövas en månad till innan allt är färdigt, säger P-O Nordqvist, chef för dalapolisens trafikenhet som håller i utredningen.