GOTLAND. Tre deltidsbrandmän har redan sagt upp sig efter tekniska nämndens beslut att gå vidare med förslaget till ny organisation. ”Läget är uppgivet”, berättar deltidsbrandmannen Samuel Johansson.