Uppsägningar och uppgivet inom räddningstjänsten

GOTLAND. Tre deltidsbrandmän har redan sagt upp sig efter tekniska nämndens beslut att gå vidare med förslaget till ny organisation. ”Läget är uppgivet”, berättar deltidsbrandmannen Samuel Johansson.

Läs mer: http://www.helagotland.se/samhalle/uppsagningar-och-uppgivet-inom-raddningstjansten-13354724.aspx