Den 29 augusti 2012 beslutade den lokala domstolen i Stralsund i Tyskland att försätta varvet P+S Werften GmbH i konkurs. Kustbevakningen har låtit bygga fyra fartyg på varvet, varav två, KBV 031 och KBV 032 är levererade till myndigheten. Två fartyg, KBV 033 och 034, återstår att leverera.