STOCKHOLM. Räddningstjänsten hotar Stockholms läns landstings fastighetsbolag, Locum, med vite om de inte åtgärdar brister i brandsäkerheten på KS. Men Locum tillbakavisar kritiken.