Tvist om brandsäkerhet på storsjukhus

STOCKHOLM. Räddningstjänsten hotar Stockholms läns landstings fastighetsbolag, Locum, med vite om de inte åtgärdar brister i brandsäkerheten på KS. Men Locum tillbakavisar kritiken.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/bristande-brandsakerhet-pa-storsjukhus/