Tullverkets ”att-göra-lista” inför utlandssemestern

Skaffa solhattar till barnen. Växla pengar. Glöm inte adaptern! Med sommaren i antågande är det många svenskar som nu skriver ”att-göra-listor” inför utlandssemestern. Här är ytterligare några saker att lägga på listan för att undvika bekymmer på resan.

Läs mer: http://tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/pressmeddelandetullverketsattgoralistainforutlandssemestern.5.4f3ff6ed1370f42d38b1142.html