Tullens nya utbildningslokaler i Rosersberg

Tullverket har nya utbildningslokaler i Rosersberg som ligger naturskönt cirka 3,5 mil norr om Stockholm i Sigtuna kommun. All utbildning av narkotikasökhundar kommer att ske i Rosersberg framöver.

Läs mer: http://tullen.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/invigningavnyautbildningslokalerirosersberg.5.335e16821392faa28dd6d9.html