SKÅNE. Under fredagen väntas politikerna fatta beslut om att ta in anbud på den skånska ambulanssjukvården. Med Sirius konkurs i färskt minne stramas avtalet upp