Det kommer att bli tufft att hitta personal som kan bemanna Skånes ambulanser i sommar. I ett av distrikten har en tredjedel av ambulanssjuksköterskorna sagt upp sig, i protest mot dåliga scheman och för låga löner.