Triagering ska ge säkrare bedömningar i ambulansen

VÄSTMANLAND. Ambulanssjukvården i Västmanland har påbörjat arbetet med att triagera, som innebär att man sorterar och prioriterar patienter. Det förknippas oftast md större olyckor med många skadade.

Läs mer: http://www.magazin24.se/nyheter/vastmanland/2013/03/16/triagera-ska-ge-sakrare-bedomningar-i-ambulansen