Det finns behov av en ambulanshelikopter i sydöstra sjukvårdsregionen. Nu ska kostnader och placering utredas vidare.