Tre års väntan för att köra blåljus

STOCKHOLM. För att poliser ska få köra med blåljus och sirener krävs en särskild utbildning. I dag får många poliser i Stockholms City vänta tre år på denna. Det kan leda till längre utryckningstider och farligare polisförare.

Läs mer: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tre-ars-vantan-for-att-kora-blaljus_7720840.svd